МНТЦ

ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ТА ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Про нас

Ми державне підприємство МНТЦ трансферу технологій відновлюваної та водневої енергетики, яке створено з метою подальшого розвитку діяльності з ефективного використання наукового, науково-технічного і технологічного потенціалу світової наукової спільноти з метою розробки, впровадження та промислового освоєння нової техніки, наукоємної продукції, технологій матеріалів та інших продуктів інтелектуальної діяльності в галузі відновлюваної та водневої енергетики.

Основні наші завдання

 • аналітичні, практичні та дослідні роботи та вирішення актуальних проблем відновлюваної та водневої енергетики;
 • вивчення, аналіз та узагальнення досягнень світової науки в галузі відновлюваної та водневої енергетики, визначення можливості їх використання в народному та промисловому господарстві України, реалізація міжнародних програм та проектів;
 • проведення експертиз, розробка прогнозів за відповідними напрямками науки та техніки;
 • організація, проведення та участь у конкурсах наукових робіт (проектів, патентів, грантів), забезпечення виконання відповідних досліджень за проектами-переможцями;
 • участь у вітчизняних та міжнародних інвестиційних проектах;
 • здійснення маркетингових, техніко-економічних та патентних досліджень, надання маркетингових послуг;
 • проведення конференцій, нарад, симпозіумів, тренінгових програм, виставок, наукових шкіл, он-лайн зустрічей у тому числі й міжнародних;
 • організація випуску методичних посібників, брошур, монографій, підручників, спрямованих на розширення результатів наукових і практичних досягнень вітчизняної науки і практики у галузі відновлюваної енергетики;
 • співробітництво з вітчизняними та зарубіжними науковими інституціями та організаціями різної форми власності;
 • організація підвищення кваліфікації наукових та інженерно-технічних кадрів, у тому числі навчання та стажування як в Україні, так і за її межами;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення МНТЦ трансферу технологій відновлюваної та водневої енергетики.

Наші партнери